Hvem er vi

Hvem er vi

Vi er en af Hillerød Kommunes største grupper, og vi bor på Frydenborgvej 23, 3400 Hillerød: (http://map.krak.dk/m/umQjv), i en rigtig spejderby, sammen med andre spejdere.

Frydenborg Gruppe er en gruppe under DDS, Det Danske Spejderkorps, også kaldet De Blå Spejdere

DDS har en stor mission: Vi vil bygge en bedre verden, give børn og unge oplevelser i naturen, et internationalt perspektiv, vi vil udfordre børn og unge til selv at skabe eventyr i dagligdagen, og vi ønsker at børn og unge gennem vores aktiviteter, bliver klar til at stå frem og tage ansvar, for sig selv og andre.

Mere konkret dyrker vi vores værdier: Kammeratskab, Ansvar, Friluftsliv, Sjovt og Udfordrende – KAFSU

Grene og Mødedage

De Blå Spejdere har organiseret sig i grene, som rummer spejdere på nogenlunde samme udviklingstrin. Vi kalder dem:
Mikroer: Som er 0. og 1. klasse. De har møde om tirsdagen fra 17.30 – 19.00
Minier: Som er 2. og 3. klasse. De har møde om onsdagen fra 17.30 – 19.00
Juniorer: Som er 4., 5. og 6. klasse: De har møde om onsdag fra 18.30 – 20.30
Troppen: Som er 7., 8. og 9. klasse: De mødes mandag fra 19.00 til 21.00
Klan: Efter 9. klasse til og med 23 år. – Flere at klanmedlemmerne er også ledere i de øvrige grene.

Møderne holdes altid ved hytterne på Frydenborgvej 23, med mindre vi har særlige aftaler, og så bliver det skrevet i vores kalender, hvor forældrene kan holde sig opdateret om hvad der skal ske.

I hver gren er der særlige traditioner og råb, ligesom gruppen har fælles traditioner med weekend og dagsture.

Fællesskab og lederskab

I Frydenborg Gruppe er vores mål at have et stærkt fællesskab og en fælles identitet på tværs af alder og erfaring. Vi værdsætter kammeratskab, og prioriterer aktiviteter og oplevelser der fremmer sociale relationer, og som udvikler bevidstheden om at alle har evner, der kan bidrage til at løse opgaver i hverdagen. Vi tror på gode rollemodeller og på ”spejdermetoden”, en pædagogik der ligger i de aktiviteter vi arbejder med og den arbejdsform, som spejdere bruger (eksempelvis træning i naturen) samt den måde, spejderarbejdet bliver ledet på.

Og netop ledelse er et vigtigt fokus, for som spejdere skal vi lære af andre, og lære fra os, til andre: Børn lærer børn, i samvær med voksne. Vi arbejder bevidst med at spejderne gennem deres spejderliv, erfarer ledelse på flere måder. Vi forventer at de får lyst til at tage ansvar og arbejde med lederskab, og at de søger uddannelse, viden og praktisk erfaring. som gruppe, og gruppeledelse, støtter vi med uddannelse, tillid, økonomi - og rigtig meget erfaring.

I Frydenborg har vi en særlig aktivitet, vi dyrker når det er muligt: Vi klatrer i træer. Derfor har vi uddannet særlige klatreinstruktører og har udstyr, der betyder at alle kan komme i trætoppene – og sikkert ned igen. Fra toppen af skoven ser verden anderledes ud – og det perspektiv kan vi bruge i hverdagen på alle områder.

Og hvad koster det så

Det koster 800 kroner halvårligt at være spejder hos Frydenborg. Kontingentet dækker aktiviteter på møderne, samt flere weekendture og udflugter, blandt andet den årlig tur til ZOO, med 800 andre spejdere.

Kontingentet suppleres med at vi sælger rundskuehæfter en gang om året, samt forældrestøttet support til Hillerøds årlige mountainbikeløb, hvor vi også tjener penge.

Ledere og forældre

Alle ledere arbejder ulønnet og i fritiden (faktisk betaler de også selv for at være spejdere), men sammenholdet og udfordringerne holder os i live. Faktisk har vi ikke tid til at melde os ud. Så vi bliver.

Vi forventer at spejdernes forældre støtter med interesse, fremmøde til enkelte forældrearrangementer, en have/hyttedag samt en hånd i ny og næ. Læs Bestyrelsesformandens indlæg under ”fanen” Om Gruppen, vælg: Bestyrelsen.

Har du yderligere at spørge om kan du kontakte gruppeleder Birgitte Harild på gl [at] spejderhat [dot] dk – eller ringe på 48210665

 

En hilsen fra Bestyrelsesformanden, der er forældrevalgt:

Kære forældre i Frydenborg Gruppe – nuværende, kommende og interesserede.

Bestyrelsens arbejde er at hjælpe Gruppen med de overordnede rammer for spejdernes aktiviteter, virke og gejst. Kontakt til kommunen, formalia og sparring til lederne samt dialog med forældrene. VI holder 6 – 7 møder pr. år, typisk om aftenen i vores dejlige hytter og tager os af budgetter, principielle ting og inddrager forældre, hvor muligt, og dér hvor det giver størst mening og hjælp til lederne – og til spejdernes planer og aktiviteter.

Det er nemlig det, det hele handler om. Spejdernes ideer, planer og aktiviteter – det gode spejderliv for børn og unge.

Og hvad er så det? Det rigtigste er selvfølgelig at spørge en spejder, men bedst er, at opleve det selv. Nogle ting skal bare opleves og erfares på egen krop. Det kan ikke beskrives og oversættes. Det skal leves – og det er vores ledere gode til at skabe; - oplevelser og liv i kludene!

Liver er jo som bekendt konkret og aldrig generelt. Sådan er spejderlivet (har jeg hørt) så pludseligt, overraskende og udfordrende konkret – helt op i snotten på de unge – på alle tænkelige og utænkelige måder. Vores skønne ledere giver spejderne rum og udfordringer. Stiller dem i centrum for ansvar for eget og andres liv og indgyder dem til at se sine kammerater, være sammen og løse opgaver sammen. Gradvist udfordres spejderne, fra de helt trygge rammer hos mikroerne og øgende, og med sans og blik for udvikling af kammeratskab og ledelse til seje og nogle gange totalt umulige aktiviteter, som kan få en forudsigelig Ironman til at blegne.

Lyder det bekendt? Ligner det den verden, vi ønsker for vore børn og for hinanden? At vokse, dannes og udvikles sammen i respekt for hinanden og for vore omgivelser og natur? Det er såre simpelt og abeskønt for spejderne.

Tjek kalenderen og se hvornår der er arrangementer og spejdermøder – skriv eller ring til en leder og hør om det er en god dag at besøge. Du / I som har lyst til at snuse til spejderlivet, skal være så meget velkommen

Og dem du skal spørge har et rødt tørklæde med hvide striber om halsen. Det er ikke fordi vi er noget særligt, men så kan du nemt se hvem du kan spørge om hvordan det er, at være spejder.

”Spejder er nemlig noget man er …. Ikke noget man går til”

Hvis du har andre spørgsmål, kan du altid ringe til vores skønne Gruppeleder Birgitte Harild, eller til mig, frivillig forældrevalgt Bestyrelsesformand Pernille Juel Andersen tlf: 48244184